Montáž reklamního banneru, Sedliště

Montáž reklamního banneru pro firmu Okna Moravec. Banner byl umístěn na štít budovy v blízkosti silnice. Jeho plocha je 27 m². Upevněn na místo je za pomoci kotev, ocelového lanka a gumolana. K nalezení je při cestě z Jihlavy do Pelhřimova v obci Sedliště. Nelze jej přehlédnout.

Rizikové kácení smrku, Přibyslav

Rizikové kácení stromu v Přibyslavi. Přesněji se jednalo o Smrk ztepilý o obvodu kmene 150 cm. Svým defektním větvením ve vrchní části ohrožoval své okolí. Větve, rovněž i kořeny již zasahovaly do stavby. Z tohoto důvod byl po částech pokácen.

Odstranění břečťanu, Znojmo

Odstranění již velice silného břečťanu ve Znojmě. Ten se omotal kolem smrku, který změnil za pár let k nepoznání. Sám majitel byl velice překvapen výsledkem.

Redukce břízy, Žďár nad Sázavou

Redukce sekundární koruny na bříze. Ta byla v minulosti nevhodně ošetřena. Její větší část koruny byla odstraněna. Strom tak musel založit novou koruny v nižších partiích. Tím na stromu vznikly nebezpečné, silné suché větve, které ohrožovali své okolí. Tyto nebezpečné části byly odstraněny. Sekundární koruna prošla redukcí. Strom tak bude zase bezpečný a plnit všechny své funkce.

Rizikové kácení smrku, Polná

Rizikové kácení smrku v Polné. Strom byl v minulosti přírodně zkrácen při silné bouřce. V následujících letech se z toho ještě snažil vzpamatovat, ale marně. Poslední dva roky zde stál už suchý. Vzhledem k zahrádce a okolním stavbám musel být kácen postupně. Veškeré větve a části kmene byly spouštěny nebo házeny přímo ke kmeni. Díky tomu nedošlo k poškození zahrady, plotu či garáže.

Nátěr plechové střechy, Nové Město na Moravě

Nátěr plechové střechy v Novém Městě na Moravě. Střecha byla již ve velice špatném stavu. Z tohoto důvodu byla všechna místa zasažená rzí, navíc ošetřená antikorozním přípravkem. Na povrch byl aplikován dvouvrstvý nátěr alkydové barvy v požadovaném odstínu.

Rizikové kácení břízy, Obyčtov

Rizikové kácení břízy v obci Obyčtov, nedaleko Žďáru nad Sázavou. Strom musel být pokácen z důvodu výstavby splaškové kanalizace. Odstraněn po částech. V jeho bezprostřední blízkosti byla komunikace, lávka pro pěší a elektrické vedení.

Rizikové kácení smrku, Znojmo

Rizikové kácení smrku na kraví hoře ve Znojmě. Uvnitř kmene byla jádrová hniloba do výšky 7 m. Na bázi již velice tenká zbytková stěna. Strom byl v bezprostřední blízkosti chaty.