Hodnocení stromů

Vizuální a přístrojové hodnocení Vám ulehčí rozhodování co se stromem do budoucna. Výstupem naší práce je odborný posudek na kompletní stav stromu. Zhodnocení rizik a možností pro udržení stromu na stanovišti. Hodnocení rovněž pomůže například při poškození stromu při stavební činnosti či dopravě. Součástí posudku je i výpočet hodnoty stromu.

Poptáváte posudek na strom?

Inventarizace stromů

Inventarizace stromů, respektive dřevin na vašem pozemku. V rámci inventarizace bude zaznamenána poloha každého jedince a k ní pak jednotlivé veličiny dle vašich požadavků, jedná se především o :

 • taxon
 • výška
 • obvod
 • šířka koruny
 • vitalita
 • zdravotní stav
 • stabilita
 • provozní bezpečnost
 • doprovodné organismy
 • fotogalerie
 • návrhy na ošetření
 • slovní popis

Celou inventarizaci obdržíte jak v papírové tak i elektronické podobě, včetně interaktivní mapy, například do vašeho mobilního telefonu.

Poptáváte inventarizaci dřevin?

 

 

Lokální redukce stromu

Lokální redukce na ořechu. Jedna z kosterních větví rostla v těsné blízkosti střechy. Její konce poškozovaly hřeben. Větev byly odstraněna po částech aby nedošlo k poškození střechy.

Obvodová redukce lípy, Žďár nad Sázavou

Lípa byla poškozena pravděpodobně v zimních měsících námrazou. Strom na poškození zareagoval vytvořením sekundárního obrostu. Na stromu byla provedena obvodová a lokální redukce včetně bezpečnostního řezu.