Do arboristické péče spadá veškerá péče kolem stromů v městském prostředí.

Mezi námi nabízené arboristické práce spadá:

Řez stromů

Jedná se o údržbu stromů vhodným řezem. Vhodně provedený řez stromů zaručí jejich provozní bezpečnost a dlouhé setrvání na stanovišti. Mezi nejčastěji prováděné řezy patří:

  •  Zdravotní řez – při zdravotním řezu je dbáno na dobrý zdravotní stav stromu, provozní bezpečnost a prodloužení jeho působení na stanovišti. Především jsou odstraněna nebezpečná větvení, suché a poškozené větvě. Výhony, které by si v budoucnu mohli konkurovat. Křížící se větve. Zdravotní řez se provádí především ve vegetačním období.
  • Bezpečností řez – při bezpečnostním řezu se odstraňují aktuální problémy. Suché a poškozené větve například po vichřici, atd. Je dbáno na provozní bezpečnost a na zdravotní stav stromu.
  • Výchovný řez – U výchovné řezu tvarujeme budoucí dospělý strom. Zde je nejvhodnější a taky nejlevnější čas k jeho ošetření.
  • Redukce – Obvodová či lokální redukce sloužící například k odlehčení stromu a zajištění větší provozní bezpečnosti.

Kácení

V případech, kdy už stromu nejde pomoci je na řadě jeho pokácení. To spadá do kategorie rizikového kácení. Strom je dle situace odstraněn po částech nebo položen celý. Další informace ohledně rizikového kácení naleznete zde.

Výsadba

Pokácený strom je vhodné nahradit stromem novým. Takovým jaký se hodí do dané lokality. Takovým, který nebude nikomu vadit ani v dospělosti.

Hodnocení stromů

Vizuální a přístrojové zhodnocení. Pomůže vám rozhodnout se, co se stromem do budoucna. Jaký je jeho aktuální stav a jak by se mohl vyvíjet. Návrhy na případné ošetření. Více o hodnocení stromů.

Inventarizace

Inventarizace dřevin na vybraném území. Určení taxonu, jednotlivých parametrů (výška, obvod, koruna, defekty, doprovodné organizmy). Návrhy na ošetření. Další informace naleznete v samostatné kategorii.

Legislativa

Za škody způsobené pádem stromu nebo jeho částí zodpovídá majitel pozemku, na kterém strom roste.

Arboristické standardy

Veškeré námi prováděné práce se řídí arboristickými standardy, které vydává AOPK (Agentura ochrany přírody a krajiny).

Certifikace a vzdělání

Jsme držiteli certifikátu ČESKÝ CERTIFIKOVANÝ ARBORISTA. Bakaláři v oboru Arboristika na Mendelově univerzitě.

Štěpkování

Veškerou dřevní hmotu z ořezu či kácení zpracujeme pomoci pásového štěpkovače. Více informací o štěpkování.