Montáž reklamního banneru, Sedliště

Montáž reklamního banneru pro firmu Okna Moravec. Banner byl umístěn na štít budovy v blízkosti silnice. Jeho plocha je 27 m². Upevněn na místo je za pomoci kotev, ocelového lanka a gumolana. K nalezení je při cestě z Jihlavy do Pelhřimova v obci Sedliště. Nelze jej přehlédnout.