Ošetření stromů v obci Vatín

Ošetření obecních stromů v obci Vatín. Jednalo se především o bezpečnostní řezy, zdravotní a výchovné. Na jednom z ošetřovaných stromu na nás čekalo překvapení v podobě železné obruče.

Lokální redukce javoru, Hlinsko

Javor rostoucí v blízkosti chaty, nedaleko Hlinska.  Velká část koruny rostla nad střechou. Větve byly zredukovány a odlehčeny, aby se předešlo vylomení a případnému poškození střechy. Redukce byla doplněna zdravotním řezem.

Lokální redukce stromu

Lokální redukce na ořechu. Jedna z kosterních větví rostla v těsné blízkosti střechy. Její konce poškozovaly hřeben. Větev byly odstraněna po částech aby nedošlo k poškození střechy.

Redukce břízy, Žďár nad Sázavou

Redukce sekundární koruny na bříze. Ta byla v minulosti nevhodně ošetřena. Její větší část koruny byla odstraněna. Strom tak musel založit novou koruny v nižších partiích. Tím na stromu vznikly nebezpečné, silné suché větve, které ohrožovali své okolí. Tyto nebezpečné části byly odstraněny. Sekundární koruna prošla redukcí. Strom tak bude zase bezpečný a plnit všechny své funkce.

Likvidace polomů po bouřce, Vysočina

Likvidace polomů po bouřce nedaleko Žďáru nad Sázavou na Vysočině. Silný vítr zde poškodil celkem 4 lípy. Ze stromů byly urychleně odstraněny zbylé zaseknuté větve, aby byla obnovena provozní bezpečnost. Stromy byly dále ošetřeny řezem se snahou o minimalizaci poškození stromů bouřkou.