Lokální redukce javoru, Hlinsko

Javor rostoucí v blízkosti chaty, nedaleko Hlinska.  Velká část koruny rostla nad střechou. Větve byly zredukovány a odlehčeny, aby se předešlo vylomení a případnému poškození střechy. Redukce byla doplněna zdravotním řezem.