Rizikové kácení švestky, Polná

Rizikové kácení švestky v Polné na Vysočině. Strom byl ve velice špatném stavu a ohrožoval sousední pozemky. Strom byl po částech pokácen. Větve byli namístě rozdrceny a odvezeny.