Spárování komínu

Ošetření uvolněných a vypadaných spár na teplárenském komínu. Celá akce byla provedena bez nutnosti odstávky teplárny.