Zasilikování spojů na střeše, Žďár nad Sázavou

Vyplní spár mezi jednotlivými částmi střechy a oplechováním zdi na řadovém domku ve Žďáru nad Sázavou. Vyspárování silikonem k zamezení zatékání vody a zachytávání nečistot.